IO Backupติดต่อสั่งซื้อ

การพิจารณาเลือกซื้อโปรแกรมสำรองข้อมูล

โปรแกรมซอฟท์แวร์สำรองข้อมูล ทุกยี่ห้อ เป็นการขายตามเงื่อนไขของผู้ผลิตที่แตกต่างกัน แต่ละยี่ห้อได้ตั้งเกณฑ์ในการขายไม่เหมือนกัน ดังนั้น ราคาที่เรานำเสนอให้ไว้ที่นี้ จึงเป็นแนวทางในการจัดซื้อ และตั้งงบประมาณสำหรับองค์กรท่านเท่านั้น ราคาสุดท้ายจึงขึ้นอยู่กับ จำนวนในการสั่งซื้อ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ผู้ผลิตกำหนดมา หากท่านสนใจยี่่ห้อใด เป็นพิเศษ เรายินดีจัดทำใบเสนอราคา เพื่อให้ท่านนำเสนออนุมัติสำหรับการจัดซื้อต่อไป ราคาที่เสนอนี้ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ตามระเบียบของกรมสรรพากร

กรุณากรอกรายละเอียด และความต้องการของท่านที่นี่
หรือ คลิกส่งเมลโดยตรงถึงเราที่นี่

จะดีกว่ามาก หากท่านจะแจ้งความต้องการใช้งานของท่าน และข้างล่างนี้ เป็นแนวทางในการตอบคำถามในใจของท่าน สำหรับใช้งานในองค์กร เพื่อที่เราจะได้จัดหาได้ตรงตามความต้องการของท่านได้สูงสุด อาทิเช่น

  1. ชนิดของประเภทที่ต้องการ Backup เช่น VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix, Physical Server เป็นต้น
  2. จำนวน Host/Socket CPU ที่มี (เฉพาะ Host ที่ลง Hypervisor เท่านั้น) รายละเอียด เช่น จำนวนเครื่อง จำนวน CPU Socket ต่อ Host
  3. อุปกรณ์จัดเก็บปลายทาง ต้องการเป็นแบบในองค์กรเอง หรือ ขึ้นคลาวด์สาธารณะ และมีบัญชีคลาวด์ หรือใช้บริการคลาวด์กับที่ใดอยู่ เป็นต้น
  4. ต้องการแบบซื้อขาด (perpetual) หรือ ชำระรายปี (subscription) พร้อมบริการสนับสนุนหลังการขาย และจำนวนปีที่ต้องการ เป็นต้น

ขอใบเสนอราคา
ขั้นตอนที่ 1 จาก 3


ชื่อองค์กร หรือบริษัท*


ชื่อผู้ดูแล*


โทรศัพท์มือถือ / เบอร์โทรพร้อมเบอร์ต่อ*


อีเมล*


โปรแกรมที่สนใจต้องการให้เสนอราคา คือ


จำนวนไลเซ่นส์ที่ต้องการใช้งานคือ*


รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนำไปใช้งาน หรือมีคำถามเพิ่มเติม